Jak se u nás pracuje

HODNOTY A ZÁSADY

Novibra se řídí společnými hodnotami a zásadami společnosti Rieter, které tvoří základní rámec pro její postupy, činnosti a rozhodnutí. Společně s posláním, které vysvětluje základy podnikání, a vizí, která nastiňuje, o co společnost usiluje, představují tyto hodnoty a zásady základ firemní kultury:

  • Zákazník na prvním místě

  • Jednička v oblasti technologií

  • Kvalita začíná u mě

  • Já a my

  • Správné věci správně

  • Lidé s vášní

Tyto hodnoty a zásady hrají důležitou roli při dalším rozvoji společnosti a zajišťují její trvalý úspěch. Jsou respektovány společností Rieter i jejími dceřinými společnostmi jako je Novibra. 

NOVIBRA V ROLI ZAMĚSTNAVATELE

Lídr na světovém trhu

Novibra je silná značka s dlouholetou tradicí. Již více než 100 let společnost utváří textilní průmysl svými inovativními, přesnými a trvale vysoce kvalitními výrobky. Novibra se odhodlaně zaměřuje na úspěch svých zákazníků a podporuje je při zdolávání jejich každodenních výzev.

Rozvoj budoucích talentů

Aby společnost Novibra mohla poskytovat vysoce kvalitní produkty a služby, potřebuje k tomu kompetentní zaměstnance. Klíčem k našemu úspěchu je know-how, nasazení, flexibilita a loajalita. Proto je rozvoj našich zaměstnanců velmi důležitý. Společnost Novibra investuje do budoucích talentů a nabízí zaměstnancům celou řadu příležitostí ke kariérnímu růstu.

Společenská odpovědnost

Novibra se zavázala k udržitelnému rozvoji a společenské odpovědnosti. To platí nejen na globální úrovni, ale také v místním prostředí našich poboček, kde se můžeme spolehnout na pozitivní spolupráci s místními úřady a zástupci zaměstnanců. Důležitými zásadami jsou pro nás rovnost příležitostí, fair play a integrita ve spojení s tolerancí a respektem. Společnost Novibra rovněž odmítá jakoukoli formu diskriminace.

Ekologická udržitelnost

Jako globální společnost čelí Novibra výzvám v oblasti životního prostředí. Společnost se zavázala k udržitelnému a efektivnímu využívání zdrojů během celého životního cyklu.

Kompenzace

Novibra usiluje o platové podmínky, které budou sladěné v rámci společnosti a konkurenceschopné navenek. U manažerských pozic lze přidat výkonnostní složku mzdy. Společnost Novibra zajišťuje každoroční přezkum platů. Při tomto procesu se zohledňují místní požadavky, referenční a ekonomické faktory, aby bylo možné provést potřebné úpravy.

Benefity

Novibra podporuje své zaměstnance zajímavými benefity. Kromě 25 dnů dovolené mohou naši zaměstnanci získat příspěvek na penzijní připojištění, využívat dotované stravování v naší jídelně a různé sportovní aktivity, jako je plavání a bruslení. Samozřejmostí jsou pracovní příplatky -  za vedení týmu, zaškolení nováčků, odpolední směny, noční a víkendová práce, za obsluhu více strojů atd.

ETICKÝ KODEX

Od zaměstnanců společnosti Novibra po celém světě se očekává, že ve svých obchodních vztazích se všemi partnery budou dodržovat nejvyšší standardy profesionálního a osobního chování. Tyto vztahy jsou založeny na principu důvěry a čestnosti a jsou definovány v Etickém kodexu.

UDRŽITELNOST

Bezpečnost, zdraví a životní prostředí mají pro společnost Novibra zásadní význam a jsou nedílnou součástí její strategie.

XS
SM
MD
LG
XLG