Prohlášení o ochraně osobních údajů a právní omezení

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Všechna prohlášení na tomto webu, která se netýkají historických skutečností, jsou prognózy budoucnosti nijak nezaručující budoucí vývoj. Zahrnují rizika a nejistoty související mimo jiné s budoucím stavem světové ekonomiky, směnnými kurzy, právními předpisy, tržní situací, činností konkurentů a dalšími okolnostmi, na které nemá společnost vliv.

Právní omezení odpovědnosti

Podmínky a ujednání

 1. Tento web je určený k poskytování obecných informací o společnosti Rieter a jejích výrobcích a službách a také finančních informací. Zde uváděné informace nelze považovat za závazné nabídky, rady ani pokyny k využívání výrobků a služeb dodávaných a poskytovaných koncernem Rieter Group. Proto nevyjadřují žádnou záruku, zvláště ne záruku týkající se prodejnosti, rychlého dodání nebo vhodnosti výrobků a služeb společnosti Rieter k určitým účelům. Jakékoli informace o zmíněných vlastnostech, které jsou uvedené nebo zmiňované na tomto webu, slouží jen k prezentaci společnosti Rieter a jejích výrobků a služeb. Konkrétní rady, činnosti, pokyny atd. související s našimi výrobky a službami a koncernem Rieter Group nebo finanční informace je možné získat přímo od společnosti Rieter. Obchodní podmínky pro výrobky a služby společnosti Rieter najdete v obecných podmínkách a ujednáních společnosti Rieter. 
   
 2. Vynaložili jsme a budeme i nadále vyvíjet velké úsilí, abychom poskytovali přesné a aktuální informace. Výslovně ani nepřímo ale nezaručujeme ani netvrdíme, že zde uvedené nebo zmíněné informace jsou přesné a úplné. Uživatelé tohoto webu také berou na vědomí, že informace, které jsou na něm uvedené, mohly být zadány nesprávně nebo změněny neoprávněnou osobou. Proto společnost Rieter nijak neodpovídá za přímé, nepřímé, náhodné, následné ani represivní škody, nevhodné, zbytečné nebo nevýhodné investice, výdaje ani ztrátové operace vyplývající z používání, znalosti nebo nemožnosti využívat těchto informací. Společnost Rieter také nijak neodpovídá za případné chyby nebo neúplnost jejich obsahu. To platí zvláště pro zmínky o výrobcích a službách dodávaných a poskytovaných koncernem Rieter Group a pro finanční informace o společnosti Rieter.
   
 3. Tento web zahrnuje také informace od třetích stran a odkazy na jiné internetové stránky. Za tyto informace od třetích stran nijak neodpovídáme. Neznáme také informace uvedené na jiných internetových stránkách a nijak za ně neodpovídáme.
   
 4. Všechny fotografie a informace na tomto webu jsou v maximálním možném rozsahu chráněny autorským právem. K používání, kopírování a šíření těchto fotografií a informací je nutný předchozí písemný souhlas společnosti Rieter. Rieter, symbol R a všechny názvy výrobků společnosti Rieter jsou ochrannými známkami společnosti Rieter Holding AG. Systémy a inovace společnosti Rieter jsou chráněny patenty.
   
 5. Vyhrazujeme si právo změnit obsah tohoto webu jakkoli, kdykoli, z jakéhokoli důvodu a bez předchozího oznámení a nijak neodpovídáme za případné důsledky těchto změn.
   
 6. Společnost Rieter neodpovídá za včasný, bezproblémový a nepřetržitý přístup ke svým internetovým stránkám. Společnost Rieter odmítá jakoukoli odpovědnost za osobní a materiální škody a zvláště za přímé, nepřímé, okamžité nebo následné finanční ztráty. Společnost Rieter také neodpovídá ani neručí za žádné poškození ani virové napadení vašeho počítačového vybavení nebo jiných věcí v důsledku využívání a používání tohoto webu nebo stahování jakýchkoli materiálů, dat, textů, obrázků, videí nebo zvukových souborů z tohoto webu.
   
 7. Tyto podmínky se budou vykládat, vymáhat a uplatňovat podle švýcarského hmotného práva. Místem soudní příslušnosti je Winterthur.
   
 8. Společnosti Rieter záleží na zabezpečení vašich osobních údajů a řídí se Zásadami ochrany osobních údajů.

Další informace o právních otázkách vám poskytne právní oddělení společnosti Rieter na adrese
Rieter AG, Klosterstrasse 20, CH-8406 Winterthur, Švýcarsko, telefon +41 52 208 86 22, fax +41 52 208 81 20.

 

Rieter AG

zastupovaná vedením koncernu

Obchodní rejstřík: CHE-105.788.761, Curych
DIČ: CHE-105.788.761

 

 

 

© Rieter

Rieter AG, Winterthur, Švýcarsko

XS
SM
MD
LG
XLG