Kodex Chování

Laughing men in a meeting

Společnost Novibra se řídí zásadami dobrého korporátního občanství společnosti Rieter a považuje svou dobrou pověst a bezúhonnost za klíčovou konkurenční výhodu.

Jako globální společnost dodržuje Rieter a její dceřiné společnosti zákony a předpisy všech zemí, ve kterých působí. Obchodní vztahy se všemi partnery jsou založeny na zásadách čestnosti a důvěry. To vyžaduje společně dohodnutý soubor etických norem a pokynů pro chování.

Nařízení o chování v obchodních vztazích (dále jen „kodex“) stanovuje minimální standardy chování. Pokud místní zákony stanoví vyšší standardy než kodex, mají přednost.

Veškeré jednání a chování všech obchodních jednotek, vedoucích pracovníků a zaměstnanců společnosti Rieter je v souladu se Všeobecnou deklarací lidských práv OSN, základními Úmluvami Mezinárodní organizace práce a Směrnicemi OECD pro nadnárodní podniky.

XS
SM
MD
LG
XLG