Davranış Kuralları

Laughing men in a meeting

Novibra, Rieter’in iyi kurumsal yurttaşlık ilkelerine uyar ve saygın itibar ile dürüstlüğü önemli rekabetçi avantajlar olarak görür.

Küresel bir şirket olarak Rieter ve yan kuruluşları, faaliyet gösterdikleri tüm ülkelerin yasa ve düzenlemelerine uyarlar. Tüm iş ortaklarıyla kurduğu iş ilişkileri dürüstlük ve güven ilkelerine dayanmaktadır. Bu, davranışlar için ortak olarak kabul edilmiş bir dizi etik standart ve yönerge gerektirir.

İş İlişkilerinde Davranış Yönetmeliği (“Kurallar”) asgari davranış standartlarını belirler. Yerel yasaların Kurallarda belirtilenlerden daha yüksek standartlar belirlediği durumlarda yerel yasalar öncelik kazanır.

Rieter’in tüm iş grupları, yetkilileri ve çalışanlarının tüm eylemleri ve davranışları, Birleşmiş Milletler Evrensel İnsan Hakları Beyannamesi, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün Temel Sözleşmeleri ve Çok Uluslu Firmalar için OECD yönergeleri ile uyumludur.

XS
SM
MD
LG
XLG