Çalışma Tarzımız

DEĞERLER VE PRENSİPLER

Novibra uygulamaları, eylemleri ve kararları için bir çerçeve sunan Rieter’in ortak değerleri ve prensipleri tarafından yönlendirilir. İşin temel gerekliliklerini açıklayan misyon ve şirketin gelecekteki hedeflerini özetleyen vizyon ile birlikte bu değerler ve prensipler, kurumsal kültürün temelini oluşturur:

  • Önce müşteri

  • Teknolojide liderlik

  • Kalite benimle başlar

  • Ben ve biz

  • Doğru şeyleri doğru şekilde yaparız

  • Tutkulu çalışanlar

Bu değerler ve prensipler, şirketin daha da geliştirilmesinde ve başarısının devam ettirilmesinde hayati bir rol oynar. Rieter ve yan kuruluşlarındaki herkes bu değerlere ve prensiplere saygı gösterir.

BİR İŞVEREN OLARAK NOVIBRA

Küresel Pazar Lideri

Novibra, köklü bir geleneğe sahip güçlü bir markadır. 100 yılı aşkın süredir şirket; yenilikçi, hassas ve yüksek kaliteye sahip ürünleri ile tekstil endüstrisini şekillendirmektedir. Kendisini müşterilerinin başarısına adayan Bräcker, onlara her gün karşılaştıkları zorlukların üstesinden gelmeleri için destek vermektedir.

Geleceğin yetenekleri gelişiyor

Novibra, yüksek kalitede ürün ve hizmetler sunmak için yetenekli çalışanlara ihtiyaç duyar. Bilgi birikimi, kararlılık, esneklik ve bağlılık başarımızın anahtarlarıdır. Bu nedenle, çalışanlarımızın gelişimi büyük önem taşır. Novibra geleceğin yeteneklerine yatırım yapar ve çalışanlarına, kariyerlerini bir sonraki aşamaya taşıyabilmeleri için birçok fırsat sunar.

Sosyal Sorumluluk

Novibra, sürdürülebilir gelişim ve sosyal sorumluluğu görev edinmiştir. Bu, sadece küresel düzeyde değil; aynı zamanda yerel otoriteler ve çalışan temsilcileri ile kurduğumuz pozitif işbirliği neticesinde muhtelif lokasyonlardaki bölgesel birimlerimiz için de geçerlidir. Fırsat eşitliği, tarafsızlık ve dürüstlüğün yanı sıra hoşgörü ve saygı da bizim için önemli ilkelerdir. Novibra ayrıca her türlü ayrımcılığı reddetmektedir.

Çevresel Sürdürülebilirlik

Küresel bir şirket olarak Novibra çevresel sorunlarla mücadele etmektedir. Novibra, tüm yaşam döngüsü boyunca kaynakların sürdürülebilir ve verimli kullanımını desteklemekte kararlıdır.

Ücretlendirme

Novibra, şirket içinde uyumlu, sektörde ise rekabetçi maaşlar ödemeye özen gösterir. Yönetim pozisyonlarına performans bazlı bir bileşen de eklenebilir. Novibra, faaliyet gösterdiği çeşitli bölgelerde her yıl maaş değerlendirmesi yapılmasına olanak tanır. Bu süreçte, gerekli maaş ayarlamalarını gerçekleştirmek için bölgesel ihtiyaçlar, karşılaştırmalı değerlendirmeler ve ekonomik faktörler göz önünde bulundurulur.

Avantajlar

Novibra, çalışanlarını ilginç yan haklarla desteklemektedir. Çalışanlarımız 25 günlük tatilin yanı sıra ek emeklilik planına katkıda bulunabilir, kantinimizde sübvansiyonlu yemeklerin ve yüzme ve paten gibi çeşitli spor aktivitelerinin tadını çıkarabilirler. Ekip yönetimi, yeni gelenlerin eğitimi, öğleden sonra vardiyaları, gece ve hafta sonu çalışmaları, birden fazla makinenin çalıştırılması vb. için çalışma ödenekleri söz konusudur.

İŞ ETİĞİ KURALLARI

Novibra'in dünya çapındaki çalışanlarından beklentisi, tüm iş ortaklarıyla iş ilişkilerinde en yüksek profesyonel ve kişisel davranış standartlarını sürdürmeleridir. Bu ilişkiler, güven ve dürüstlük ilkesine dayandırılır ve İş Etiği Kurallarında tanımlanır.

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

Emniyet, sağlık ve çevre Novibra için temel değerlerdir ve stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır.

XS
SM
MD
LG
XLG