Rieter Makes the Difference

Společnost Rieter se řídí společnými hodnotami a zásadami, které tvoří základní rámec pro její postupy, činnosti a rozhodnutí. Společně s posláním, které vysvětluje základy podnikání společnosti Rieter, a vizí, která nastiňuje, o co společnost usiluje, představují tyto hodnoty a zásady základ firemní kultury společnosti Rieter:

  • Zákazník na prvním místě
  • Jednička v oblasti technologií
  • Kvalita začíná u mě
  • Já a my
  • Správné věci správně
  • Lidé s vášní

Společnost Rieter má za sebou dlouhou historii. Více než 225 let úspěšného působení společnosti na trhu svědčí to o tom, že dělá věci správně. Hodnoty a zásady společnosti Rieter hrají důležitou roli při jejím dalším rozvoji a zajišťují její trvalý úspěch. Koneckonců všichni ve společnosti Rieter tyto hodnoty a zásady respektují: Rieter makes the difference!

POSLÁNÍ, VIZE, HODNOTY A ZÁSADY

XS
SM
MD
LG
XLG