Sürdürülebilirlik

ÇEVRE, SOSYAL KONULAR VE KURUMSAL YÖNETİM

Rieter Grubu’nun bir parçası olan Novibra, çevre, sosyal konular ve kurumsal yönetişim (ESG) bakımından sürdürülebilirlik konusunda kararlılığını korumaktadır. ESG, şirketin kurumsal stratejisinin ayrılmaz bir parçasıdır. Rieter, enerji geçişini 2050 yılına kadar tamamlanmasını ve Paris İklim Anlaşması'nın hedeflerini desteklemek için çaba göstermektedir. Rieter için sürdürülebilirlik aşağıdaki boyutları ifade eder: Boyutlardan biri, şirketin sürdürülebilir tekstil üretimine sağladığı katkıyla ilgilidir. Buradaki odak noktası, enerji tüketimi ve kullanılan ham maddedir. Diğer yandan, başka bir boyut da önemli şirket içi çevresel verileri iyileştirmekle ilgilidir. 

Sürdürülebilirlik stratejisi şu temeller üzerinde yükselir:

Çevre

 • Teknoloji sayesinde sürdürülebilir prosesler 
 • Enerji bakımından verimli ve ekolojik üretim konseptleri

Sosyal

 • Güvenli ve sağlıklı iş yerleri
 • Sürekli öğrenme ve eğitim
 • Çeşitlilik
 • Tedarikçiler
 • Sosyal etkileşim

Kurumsal Yönetişim

 • Davranış kuralları
 • İş etiği
 • Sertifikalar, ödüller ve değerlendirmeler

EMNİYET, SAĞLIK VE ÇEVRE MİSYONU BEYANI

Emniyet, sağlık ve çevre, büyük önem taşır. Bu nedenle Rieter ve iştirakleri, aşağıdaki kilit alanlara odaklanarak entegre bir şirket politikası izlemektedir:

 • Tüm lokasyonlarda güvenli ürünler ve çalışma koşulları
 • Kaynakların tüm kullanım ömrü boyunca sürdürülebilir ve verimli şekilde kullanılması
 • Geçerli yasal düzenlemeler ve iç yönergelere uyumluluk

Rieter Grubu’nun emniyet, sağlık ve çevre misyonu beyanı tüm kuruluş yapısı için geçerlidir ve etkin bir şekilde iletilir, anlatılır ve izlenir.

XS
SM
MD
LG
XLG